top of page

... usługi

Analizy i doradztwo finansowe 

 

  • Przygotowanie profesjonalnych wycen i ocen firm, będących podstawą podejmowania decyzji biznesowo-finansowych przy okazji fuzji, przejęć, łączenia, konsolidacji, restrukturyzacji przedsiębiorstw.

  • Projekty finansowe i organizacyjne, polegające na konsolidacji przedsiębiorstw, przejęciach i akwizycjach. W ramach tych obszarów pełne i kompleksowe due dilligence spółek, będących potencjalnym przedmiotem transakcji inwestycyjno–finansowych.

  • Kompleksowe plany restrukturyzacyjne przedsiębiorstw polegające na zmianach struktury organizacyjnej, konsolidacji aktywności, redefinicji kosztów i ich ograniczenia, optymalizacji zatrudnienia, w tym outsourcingu, w oparciu o posiadane doświadczenie oraz własny warsztat analityczny.

  • Procesy budżetowania oraz kontroli.

bottom of page