top of page

... usługi

Outsorcing
 

Występujemy jako Wasi zleceniobiorcy oraz jako członkowie organów zarządczych (zarządy, rady nadzorcze, prokura, management), odpowiadając za przebieg projektów, dokumentacji i wdrożenia, w szczególności: 

  • organizacji i zarządzania wybranym działem lub całością firmy Klienta,

  • negocjacji i mediacji w imieniu Klienta w zakresie zleconego projektu,

  • organizacji i przeprowadzania inwentaryzacji towarowych,

  • optymalizacji zachodzących procesów,

  • funkcjonalności systemów IT,

  • rozwiązań dla nowych inwestycji budowlanych, prowadzenia przetargów na usługi i sprzęt,

  • przygotowania, prowadzenia i rozliczanie projektów unijnych,

  • wsparcie projektowe dla nowo budowanych obiektów magazynowych w zakresie rozwiązań logistycznych i systemowych.

bottom of page