top of page

... usługi

Audyty i kontrole wewnętrzne
  • Audyt wewnętrznych procesów zachodzących w przedsiębiorstwie - np: zakupy, sprzedaż, produkcja, logistyka.

  • Dokładna i rzeczowa analiza obecnie funkcjonujących systemów.

  • Wskazanie możliwych kierunków działań krótko- i długoterminowych.

  • Zaprojektowanie harmonogramu czynności uwzględniającego (szacunkowe) nakłady w odniesieniu do spodziewanych efektów.

  • Mapowanie procesów biznesowych.

  • Standaryzacja podmiotów wielooddziałowych.

  • Analiza jakościowa i kosztowa obecnego usługodawcy logistycznego.

  • Raport końcowy stanu bieżacego zawięrający zalecane rozwiązania oraz metodytę wdrożenia
bottom of page