top of page

... usługi

Audyty i kontrole wewnętrzne
 

Wnikliwa analiza funcjonowania przedsiębierstwa, wąskie gardła, komunikacja, przepływ danych materialnych i systemowych.

Procesy biznesowe
 

Diagnoza, definicja i zaprojektowanie logicznego ciągu zdarzeń biznesowych. 

Analizy i doradztwo finansowe 

 

Wyceny, plany restrukturyzacyjne, dofinansowanie z programów pomocowych, budżetowanie.

Outsorcing
 

Zarządzanie w imieniu Klienta działami wewnątrz przedsiębiorstwa, reprezentacja zewnętrzna w negocjacjach.

Wsparcie w rozwiązaniach informatycznych
 

Planowanie, dobór, nadzór wdrożeniowy.

bottom of page